STRONA NIE JEST WSPIERANA PRZEZ JAKĄKOLWIEK INSTYTUCJĘ PAŃSTWOWĄ
ANI Z NIĄ ZWIĄZANA.

Polska, Bioterroryzm, Bioterror, Biowojna, Choroba-X, Ebola, Grypa, Wąglik, Botulizm, Ospa, Superbakteria, Pałeczka zapalenia płuc, Zika

Bioterroryzm - deinicja

Bioterroryzm definiuje się jako celowe zanieczyszczenie (lub groźbę zanieczyszczenia) żywności i wody czynnikami biologicznymi, chemicznymi bądź radioaktywnymi mającymi wywołać śmierć lub chorobę u populacji cywilnej lub zakłócenia stabilności społecznej, ekonomicznej lub politycznej państwa [1,2]

U.S. CDC: 2008. Emergency Preparadness and Response. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (http://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp),
Dziwolak W.: Terroryzm żywnościowy – czynniki zagrożenia. Przemysł Spożywczy 2009; 63:43-45

Bioterroryzm – rodzaj terroryzmu definiowany jako bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu, ludności cywilnej, lub jakiejkolwiek jej części, dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religijnych. Czynnikiem rażenia są mikroorganizmy, bakterie (riketsje), grzyby, toksyny, produkowane przez niektóre mikroorganizmy, a także trucizny roślinne. Często, wyżej wymienione środki, są dodatkowo modyfikowane, aby stanowiły jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt, a także roślin. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą być przenoszone za pomocą pocisków rakietowych, bomb lotniczych, pojemników czy przesyłek listowych. Rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji sprzyjają także, wcześniej zarażeni, naturalni nosiciele – owady: pchły, pluskwy, wszy odzieżowe, muchy, komary oraz pajęczaki: kleszcze. Mogą one przenosić drobnoustroje bezpośrednio na ludzi, wodę bądź żywność[1]. Bezobjawowi nosiciele danej choroby zakaźnej są w stanie łatwo przemieszczać się na duże odległości[2].

Paweł Kępka: Bioterroryzm Polska wobec użycia broni biologicznej. Warszawa: Difin, 2009, s. 23-46. ISBN 978-83-7641-048-7.
Wojciech Kostecki: Strach i potęga Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Warszawa: Poltext, 2012, s. 58-59. ISBN 978-83-7561-135-9,
Wikipedia adres: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bioterroryzm

Na stronę bioterror.pl można dostać się również z poniższych domen

choroba-x.pl fluv.pl ebov.pl biowojna.pl waglik.pl
botulizm.pl bioterrorism.pl biosecure.pl smallpox.pl
superbakteria.pl klebsiella.pl ndm-1.pl superbug.pl zikv.pl

O stronie

Strona stworzona wyłącznie w celach edukacyjnych. Strona może zawierać informacje już nieaktualne.

Strona nie posiada swojego profilu między innymi na portalu Facebook.

Data utworzenia strony 19 kwietnia 2020 roku. Data aktualizacji strony 19 kwietnia 2020 roku.

Prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Kontakt: www[at]bioterror.pl